NOVÉ OBZORY – ČESKÁ REPUBLIKA

Program pro rodiče

Vítejte v programu osobního rozvoje „Nové obzory“, který vznikl v projektu mezinárodní spolupráce „Silnejší rodiče, silnejší rodiny“ podpořeném programem Erasmus+.

V tomto kurzu se zaměříme na osobní rozvoj jako základ našeho profesního rozvoje, kterému se budeme věnovat v druhé části kurzu.

Osobní rozvoj znamená investovat do sebe tak, abyste mohli efektivně řídit sami sebe bez ohledu na to, co vám život zrovna přináší. Budeme mluvit o seberozvoji duševním, emocionálním, duchovním i fyzickém.

Osobní rozvoj je nezbytným krokem k profesionálnímu rozvoji a vyžaduje, abyste rozvíjeli poznávání sebe sama, které vám bude užitečné na jakékoliv cestě ke vzdělávání v budoucnu.

Profesionální rozvoj je rozvojem jiného druhu, který v podstatě vede ke zlepšení vaší kariéry. Tento druh rozvoje se zabývá naším pracovním životem, našimi kariérními cíli a aspiracemi.

Tento kurz zahrnuje proaktivní a tvůrčí přístup k analýze profesních kariérních výzev. Cílem je nalézt taková řešení těchto výzev, která vás posílí. Budete poznávat nejen to, co vás motivuje a jaké jsou vaše silné stránky, ale budete také procvičovat dovednosti, které budete potřebovat, abyste uspěli v čemkoli, co si v budoucnu vyberete či zamanete.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Ostatní partneři projektu:
One Family (Irsko)
One Parent Families Scotland (Velká Británie)
Intermedia (Itálie)

Po absolvování tohoto kurzu:

  • Porozumíte základům a významu sebeúcty a osobního rozvoje.
  • Porozumíte pravidlům dobré komunikace tak, že budete umět komunikovat asertivně; a budete umět rozpoznat a zvládat negativní důsledky neúspěšné komunikace jako hněv či smutek.
  • Porozumíte a poznáte důležitost péče o sebe, budete vědět, co znamená stres pro nás i naše rodiny a osvojíte si nové způsoby, jak bojovat se stresem a mít zátěžové situace více pod kontrolou.
  • Stanovíte si cíle a naučíte se, kde a jak těchto cílů dosáhnout.
  • Najdete oblasti ve svých cílech, dovednostech, talentech a zájmech, kde se můžete zlepšit, a naučíte se využívat příležitosti k dosažení tohoto zlepšení.

Obsah

Tento program se skládá z úvodu a dalších čtyř částí:

  • Úvod – Jak se orientovat v tomto kurzu a jak s ním pracovat
  • Část 1 – Vaše sebevědomí: Budování a udržování sebevědomí
  • Část 2 – Vaše péče o sebe: Porozumění a nakládání se stresem
  • Část 3 – Váš hlas: Úvod do komunikace
  • Část 4 – Vaše budoucnost: Úvod do rozvoje kariéry

Klikněte prosím na tlačítko START pro začátek kurzu nebo na jednu z ikon níže pro vstup do části vašeho výběru.

Informaci o tom, jak vstoupit do kurzů, najdete na stránce FAQ.