Nové obzory pro zaměstnavatele

Nové obzory pro zaměstnavatele – Rozcestník pro zaměstnavatele na cestě k co nejlepšímu zapojení a efektivitě sólo rodičů, kteří u vás pracují.

V Německu proběhla nedávno rozsáhlá studie, do které se zapojilo 135 firem různých velikostí. Tato studie odhalila, že 41% finančního úspěchu firmy se zakládá na „správném zacházení“ se stávajícími „lidskými zdroji“.

Výkonný a efektivní lidský kapitál představuje širokou plejádu zaměstnanců v nejrůznějších situacích, s různými životními postoji i zkušenostmi. Různorodost zkušeností a postojů je ostatně typická i pro vaše klienty a zákazníky. Vy, jako manažer/ka či HR specialista/ka, máte jistě bohaté zkušenosti s tím, jak řešit rozmanité potřeby vašich zaměstnanců.

Co však možná nevíte, je to, že sólo rodiče mohou být vaši nejvíce motivovaní, nejpracovitější a nejloajálnější pracovníci. A že jejich podíl mezi vašimi zaměstnanci stoupá.

V tomto programu, který čerpá ze zkušeností zaměstnavatelů z celé Evropy, najdete praktické rady, jak pracovat se sólo rodiči. Tyto rady vám pomohou co nejlépe vytěžit jejich kreativitu, flexibilitu i další silné stránky. Navíc zjistíte, že řadu věcí, které se zde naučíte, můžete použít pro zvýšení diverzity vašeho celého týmu.

V tomto programu najdete řadu podpůrných a užitečných informací, zejména:

  • data a čísla
  • návody a nástroje
  • příběhy se šťastným koncem a příklady dobré praxe

Stručný text provází obrázky, prezentace a videa.

Pokud se budete chtít o tématu dozvědět víc, budete mít možnost prozkoumat další zdroje, na které v textu odkazujeme.

Nemáte čas absolvovat celý program? Můžete ho jen projít nebo podívat se na vybrané části – jak se vám právě hodí.

Pokud se ale rozhodnete celý program projít a neodradí vás ani závěrečný test, odměnou vám bude certifikát o úspěšném absolvování.

Nové obzory pro zaměstnavatele

Průvodce pro zaměstnavatele k tomu, jak pomoci sólo rodičům stát se vašimi nejlepšími zaměstnanci.

New Horizons at Work: Employers Czech Republic
Nové obzory pro zaměstnavatele – Rozcestník pro zaměstnavatele na cestě k co nejlepšímu zapojení a efektivitě sólo rodičů, kteří u vás pracují.
Module 1 Začínáme
Jak s programem pracovat.
Unit 1 Lekce 1 – Začínáme
Module 2 Proč je rovnováha mezi prací a rodinou důležitá
Tento modul vysvětluje, proč mohou opatření pro slaďování práce a rodiny zvýšit vaše zisky i reputaci; a proč mohou být sólo rodiče neviděným zdrojem vaší organizace.
Unit 1 Unit 1 – Proč by měla každá organizace investovat do podpory slaďování práce a rodiny
Unit 2 Unit 2 – Chcete zvýšit svůj zisk? Zvyšte svou diverzitu
Unit 3 Unit 3 – Sólo rodiče mohou být přínosem
Unit 4 Unit 4 – Kolik toho víte o sólo rodičích
Unit 5 Unit 5 – Jak můžete sólo rodičům pomoci vyniknout
Module 3 Opatření na podporu slaďování práce a rodiny
Tento modul vám představí prorodinná opatření, která jsou obzvláště přínosná pro sólo rodiče, a ukáže, které dovednosti typické pro sólo rodiče se nejlépe uplatní v zaměstnání.
Unit 1 Unit 1 – Úvod
Unit 2 Unit 2 – Prorodinná opatření na pracovišti
Unit 3 Unit 3 – Podpora přenositelných dovedností jako způsob podpory slaďování
Unit 4 Unit 4 – Ať to pro sólo rodiče u vás funguje!
Module 4 Inspirujte se úspěchy jiných: Příklady dobré praxe
V tomto modulu najdete případové studie, které ilustrují systematický přístup a inovativní postupy ve firmách, které zavedly prorodinná opatření. Najdete tu i inspirativní příběhy úspěšných sólo rodičů.
Unit 1 Unit 1 – Vyplatí se to. Aneb návratnost investic.
Unit 2 Unit 2 – Případové studie
Unit 3 Unit 3 - Úspěšní sólo rodiče jako vzory
Module 5 Jak to uskutečnit
Tento modul ukazuje, jak zavádět prorodinná opatření, s důrazem na metodiku sběru dat. Je určen především pro malé a střední organizace.
Unit 1 Unit 1 – Zavádíme prorodiná opatření do praxe
Unit 2 Unit 2 – Jak získat data?
Unit 3 Unit 3 – Zavádění prorodinných opatření na vašem pracovišti: užitečné zdroje
Module 6 Zaměstnávání sólo rodičů – užitečné zdroje
Tento modul přináší zajímavé informace o právních aspektech zaměstnávání sólo rodičů a popisuje i sociální kontext ve vybraných zemích.
Unit 1 Unit 1 – Legislativa a sociální kontext
Unit 2 Unit 2 – Kdo nabízí podporu zaměstnavatelům?
Unit 3 Unit 3 – Další informace
Unit 4 Unit 4 – Závěr kurzu
Module 7 Manažerské praktiky a koncepty podporující slaďování práce a rodiny
Zde se seznámíte se zajímavými manažerskými koncepty souvisejícími se zaváděním opatření pro slaďování práce a rodiny. Jde o tzv. adaptivní leadership, neformální sítě a další. Volitelný modul. Interesting managerial concepts related to introducing Work-Family Balance measures in your company are introduced: adaptive leadership, informal networks etc. Optional module.
Unit 1 Unit 1 – Proč potřebujeme neformální sítě
Unit 2 Unit 2 – Jak odhalit neformální sítě
Unit 3 Unit 3 – Učící se organizace a adaptivní přístup
Unit 4 Unit 4 – Adaptivní leadership