NOVÉ OBZORY V PRÁCI: Zaměstnaní sólo rodiče

Průvodce sólo rodiče slaďováním osobního a pracovního života při návratu do práce

Pro sólo rodiče může být sladění osobního a pracovního života výzvou. Zahrnuje v sobě množství dovedností a rozhodování o tom, jak zvládnout hodiny věnované potřebám dětí, a přitom naplňovat své vlastní životní a pracovní cíle a budoucí záměry.

Sladění osobního a pracovního života může pro každého znamenat různé věci. Tento program nabízí přístup k užitečným radám, informacím a zdrojům, které vám pomohou v mnoha oblastech, jako například:

  • při hledání kvalitního a vhodného zařízení péče o děti
  • efektivní komunikace s nadřízeným
  • vytváření podpůrných sítí
  • … a mnohem více

Pro koho je program určen?

Tento program je online zdrojem informací pro sólo rodiče, kteří se chystají vrátit, nebo se nedávno vrátili do zaměstnání .

Co očekávat

Většina lekcí nabízí rady „jak na to“ a odkazy na užitečné zdroje. Program obsahuje rovněž příklady situací, které mohou nastat a jejich řešení včetně pozitivních příkladů z praxe. Najdete zde také řadu doplňujících materiálů, jako jsou videa, obrázky, infografiky a odkazy na další webové stránky. Některá videa a odkazy jsou ze zahraničí – najdete je tedy většinou v anglickém originále. Oddíly jsou rozděleny do menších lekcí, které nezaberou více než 20 minut. Projít celý program vám bude trvat cca 5 hodin, včetně všech odkazů na další stránky.  Je pouze na vás, do jaké míry se chcete programu věnovat – můžete se k němu vracet, kdykoli se vám to bude hodit.

E-learning

Celý tento program je dostupný online. Navrhli jsme ho tak, aby byl pohodlný a časově efektivní- tak, abyste měli přístup k tomu, co potřebujete, odkudkoli a kdykoli. Program je interaktivní – umožňuje vám sledovat vaše pokroky a obsahuje kvízy pro zpestření a rekapitulaci toho, co jste se naučili.

Doufáme, že vám tento program poskytne potřebné informace, které vám pomohou sladit práci a osobní život tak, aby to vyhovovalo vám i vaší rodině.

Dodatečná podpora

Pokud potřebujete další informace, či pomoc, kontaktujte prosím naši organizaci:

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství – www.aperio.cz , která poskytuje informace, poradenství (právní a psychologické) a vzdělávání v otázkách rodičovství a mateřství.

New Horizons at Work: Single Parent Employees Czech Republic
Průvodce sólo rodiče slaďováním osobního a pracovního života při návratu do práce
Module 1 Oddíl 1 - Vítejte!
Jak pracovat s kurzem.
Unit 1 Lekce 1 – Začínáme
Module 2 Oddíl 2 – Jak na slaďování osobního a pracovního života?
Cílem tohoto oddílu je pomoci vám prozkoumat, co je slaďování osobního a pracovního života, a především pojmenovat, co to pro vás znamená. Prozkoumává také strategie při návratu do zaměstnání a dává tipy ohledně pracovní doby i dalších souvisejících oblastí.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do slaďování osobního a pracovního života
Unit 2 Lekce 2 – Co je slaďování osobního a pracovního života?
Unit 3 Lekce 3 – Návrat do zaměstnání a výhody slaďování práce a rodiny
Unit 4 Lekce 4 – Pozitivní dopad práce na vás a vaši rodinu
Unit 5 Lekce 5 – Flexibilní pracovní režimy
Unit 6 Lekce 6 – Nejlepší tipy
Module 3 Oddíl 3 – Slaďování práce a služeb péče o děti
Tento oddíl zkoumá výhody a nevýhody jednotlivých typů služeb péče o děti – umožní vám informovaně se rozhodnout, co nejlépe vyhovuje vám a vašemu dítěti. Zaměřuje se také na finanční stránku a na to, jaká finanční podpora by mohla být dostupná. Je důležité, vybrat si takovou službu, která sólo rodiči dodá sebedůvěru a bude naplňovat potřeby dítěte i rodiče.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do slaďování práce a služeb péče o děti
Unit 2 Lekce 2 – Nalezení služby vhodné pro vás
Unit 3 Lekce 3 – Služby péče o děti – užitečné informace
Unit 4 Lekce 4 – Starší děti a děti se speciálními potřebami
Unit 5 Lekce 5 – Služby péče o děti a váš zaměstnavatel
Unit 6 Lekce 6 – Jak zaplatit služby péče o děti
Module 4 Rodinné finance a práce
Zaměstnání vám umožní dosáhnout lepšího životního standardu, poskytne finanční zázemí a lepší kontrolu nad rodinnými financemi. Tento oddíl vám pomůže přehodnotit váš rodinný rozpočet a získat finanční podporu, která by pro vás mohla být dostupná
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do rodinných financí
Unit 2 Lekce 2 – Jak sestavit rozpočet
Unit 3 Lekce 3 – Jak se vyhnout dluhům a jak je zvládnout
Unit 4 Lekce 4 – Jak ušetřit peníze
Unit 5 Lekce 5 – Finanční podpora
Module 5 Oddíl 5 – Komunikace
Oddíl prozkoumává různé druhy komunikace a nabízí možnosti, jak lze komunikovat asertivně, efektivně a zároveň si udržet hranice. Také vám např. poradí, jak hovořit se svým nadřízeným, pokud potřebujete podporu nebo se vyskytne nějaký problém.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do komunikace
Unit 2 Lekce 2 – Efektivní komunikace
Unit 3 Lekce 3 – Asertivita
Unit 4 Lekce 4 – Jak komunikovat v práci
Unit 5 Lekce 5 – Naslouchání
Unit 6 Lekce 6 – Neverbální komunikace
Unit 7 Lekce 7 – Překážky
Unit 8 Lekce 8 – Pravidla a hranice
Unit 9 Lekce 9 – Komunikace se zaměstnavatelem v případě problému
Module 6 Oddíl 6 – Přenositelné dovednosti
Pomůže vám nalézt vaše přenositelné dovednosti a prozkoumá, proč je důležité poznat je a pojmenovat. Najdete zde také kvíz zaměřený na to, jak se vaše schopnosti hodí pro vaši práci.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do přenositelných dovedností
Unit 2 Lekce 2 – Klíčové přenositelné dovednosti
Unit 3 Lekce 3 – Poznejte a pojmenujte svoje dovednosti
Unit 4 Lekce 4 – Využití dovedností v zaměstnání
Module 7 Oddíl 7 – Legislativa a vaše práva na pracovišti
Tento oddíl obsahuje informace o vašich právech na pracovišti. Naleznete zde odkazy na organizace, které poskytují poradenství a podporu v této oblasti pracujícím rodičům.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do vašich práv na pracovišti
Unit 2 Lekce 2 – Práva a povinnosti
Unit 3 Lekce 3 – Mateřství, otcovství a rodičovská dovolená
Unit 4 Lekce 4 – Jak si vzít volno
Unit 5 Lekce 5 – Flexibilní pracovní doba
Unit 6 Lekce 6 – Diskriminace na pracovišti
Unit 7 Lekce 7 – Diskriminace na pracovišti – zdroje
Module 8 Oddíl 8 – Podpora pro pracující sólo rodiče
Tento oddíl obsahuje informace o nabídce podpory pro sólo rodiče. Prozkoumáte možnosti podpory ze strany zaměstnavatele, naleznete odkazy na online fóra a sociální sítě pro rodiče, dozvíte se, kde můžete sehnat mentorku a další tipy.
Unit 1 Lekce 1 – Úvod do podpory pro pracující sólo rodiče
Unit 2 Lekce 2 – Podpora od zaměstnavatele
Unit 3 Lekce 3 – On-line podpora – (fóra a sociální sítě)
Unit 4 Lekce 4 – Rozvíjení vlastních podpůrných sítí
Unit 5 Lekce 5 – Mentoring
Unit 6 Lekce 6 – Postup/ Příležitosti na pracovišti
Unit 7 Lekce 7 – Poděkování za účast v programu – úvahy na závěr