část 1 - Vaše sebeúcta
Utváření a udržování sebeúcty
Module 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Cílem tohoto oddílu kurzu je seznámit vás se základy tématu sebeúcty a osobního růstu.
Unit 1 Uvedení do tématu sebeúcty
Unit 2 Co je to sebeúcta? – Šest cest ke zdravé sebeúctě
Unit 3 První cesta
Unit 4 Druhá cesta
Unit 5 Třetí cesta
Unit 6 Čtvrtá cesta
Unit 7 Pátá cesta
Unit 8 Šestá cesta
Unit 9 Kolo zdravé sebeúcty
Unit 10 Čeho chcete dosáhnout
Unit 11 Sebepojetí, sebeúcta a ideál sebe sama
Unit 12 Pozitivní výroky
Unit 13 Potřeby
Unit 14 Hodnoty
Unit 15 Osobní hodnoty
Unit 16 Moje hodnoty a role, které by mě mohly bavit
Module 2 Od sebeúcty k sebedůvěře
V tomto oddíle prozkoumáte, jak zacházet s potřebou sebeúcty a dozvíte se, jak posilovat sebedůvěru.
Unit 1 Skupinová diskuse o sebeúctě a stresu
Unit 2 Příklady lidí se zdravou sebeúctou
Unit 3 Sebeúcta & Stres
Unit 4 Povahové rysy lidí se silnou a slabou sebeúctou
Unit 5 Nemůžete svůj život srovnávat s ostatními
Unit 6 Tyranie „Měl/a bych“, „Nemohu“, „Nedělám-Nemám-Nejsem“
Unit 7 Způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Unit 8 Další způsoby, jak si zvýšit sebevědomí
Unit 9 Můj diamant
Unit 10 Jak vidím sebe sama
Unit 11 Co ještě si o sobě myslím
Unit 12 Jak vidím sebe sama
Unit 13 Sebehodnoticí kvíz (nepovinné)
Unit 14 Sebehodnoticí kvíz – výsledky