Část 3 - Váš hlas
Jak komunikovat úspěšně.
Module 1 Úvod do komunikace
Naučte se komunikovat asertivně, využívat neverbálních prostředků, vnímat projevy svého těla, aktivně naslouchat a porozumět negativním důsledkům neúspěšné komunikace.
Unit 1 Úvod do komunikace
Unit 2 Co je to komunikace?
Unit 3 V autobuse
Unit 4 Proč komunikujeme?
Unit 5 Zásady dobré komunikace
Unit 6 Dobrá komunikace je zásadní pro naši vnitřní pohodu
Unit 7 Jak komunikujeme?
Unit 8 Neverbální komunikace
Unit 9 Příklady řeči těla
Unit 10 Zlepšování neverbálních komunikačních dovedností
Unit 11 Jak lépe porozumět neverbální komunikaci – praktické tipy
Unit 12 Jak využívat neverbální komunikaci – praktické tipy
Unit 13 Umění naslouchat
Unit 14 Předpoklady umění naslouchat
Unit 15 Aktivní naslouchání
Unit 16 Jak se naučit aktivnímu naslouchání
Unit 17 Jak aktivně (ne)naslouchat
Unit 18 Co sdělujeme?
Unit 19 Co je to efektivní komunikace?
Unit 20 Překážky v komunikaci
Unit 21 Dopřejte si čas
Module 2 Komunikační styly
Naučte se techniky jasné, efektivní a asertivní komunikace
Unit 1 Komunikační styly
Unit 2 Ještě ke stylům komunikace
Unit 3 Případová studie: Čtyři chyby v komunikaci
Unit 4 O jaký komunikační styl se jedná? Martin a Daniela
Unit 5 O jaký komunikační styl se jedná? Věra a Kristýna
Unit 6 O jaký komunikační styl se jedná? Jana a Marie
Unit 7 O jaký komunikační styl se jedná? Bára a Tereza
Unit 8 Asertivní komunikace (jasná a přímá komunikace)
Unit 9 Opakování: Čtyři kroky k asertivní komunikaci a dosažení toho, čeho chcete
Unit 10 Tipy pro asertivní komunikaci
Unit 11 Další tipy na podporu asertivity
Unit 12 Shrnutí zásad dobré komunikace
Unit 13 Kladení otázek / Typy otázek
Unit 14 Komunikace a naše emoce
Unit 15 Jak zůstat v klidu, i když jsme pod tlakem
Unit 16 Jak si poradit se stresem v komunikaci
Unit 17 Autentická komunikace – Sheryl Sandberg (volitelné)
Module 3 Hněv a pocity deprese (volitelné)
Negativní důsledky neúspěšné komunikace: hněv a pocity deprese.
Unit 1 Co brání komunikaci – zvládání hněvu
Unit 2 Co je to hněv?
Unit 3 Cvičení: Jak si poradit se zlostí?
Unit 4 Fáze hněvu
Unit 5 Jak může zlostná emoce ovlivnit tělo?
Unit 6 Čtyři základní emoce
Unit 7 Erupce hněvu
Unit 8 Péče o sebe versus poplašné pocity – změna úhlu pohledu
Unit 9 Strategie pro zvládání hněvu
Unit 10 Netlačte na pilu
Unit 11 Jak si poradit se skleslostí
Unit 12 Šest tipů, jak si poradit s depresí
Unit 13 Tip č. 1: Pěstujte vztahy, které vám dávají sílu
Unit 14 Tip č. 2: Hýbejte se
Unit 15 Tip č. 3: Zatočte s negativními myšlenkami
Unit 16 Tip č. 4: Dělejte věci, které vás těší
Unit 17 Tip č. 5: Krabice, která vás hodí do pohody
Unit 18 Tip č. 6: Jezte zdravě, vybírejte si pokrmy, které vám zvednou náladu
Unit 19 Dobrá komunikace není nemožná