část 4 - Vaše budoucnost
Cílem tohoto programu je pomoci vám prozkoumat vaše osobní přednosti a rozhodnout se o vašem dalším profesním směřování. Také se budeme věnovat praktickým možnostem profesního rozvoje.
Module 1 Profesní úspěch
Tento oddíl zahrnuje oblasti: co je to profesní úspěch, moje sny, jaké mám dovednosti, co očekávám od své práce , mé cíle.
Unit 1 Úvod do plánování vaší profesní dráhy
Unit 2 Co je to profesní úspěch?
Unit 3 Vaše sny
Unit 4 Jaké mám dovednosti? Kvíz
Unit 5 Dovednosti, které už máte – ukazatele
Unit 6 Dovednosti, které už máte – výsledky
Unit 7 Moje dovednosti
Unit 8 Co lidé očekávají od své práce?
Unit 9 Vaše cíle
Unit 10 Pravidla stanovování cílů
Unit 11 Přeformulujte svá přání v cíle
Unit 12 Jaké máte cíle?
Unit 13 Můj cíl – cvičení
Module 2 Moje plány
Cíl: sestavit plán profesního rozvoje, který bude obsahovat SMART cíle.
Unit 1 Moje plány
Unit 2 Reflexe uplynulých zkušeností
Unit 3 Stanovte si SMART cíle
Unit 4 Rozvíjejte své dovednosti a rozšiřujte znalosti
Unit 5 Určete si důležité zdroje
Unit 6 SMART cíle
Unit 7 SMART cíle – specifické
Unit 8 SMART cíle – měřitelné
Unit 9 SMART cíle – dosažitelné
Unit 10 SMART cíle – realistické
Unit 11 SMART cíle – termínované
Unit 12 Stanovení SMART cíle
Unit 13 Váš akční plán
Unit 14 Plánovací šablona
Unit 15 Využijte online zdroje – nextsteps.org
Module 3 Vaše hledání práce
Zde najdete praktické zdroje a cvičení, která vám pomůžou při ucházení se o práci. Teď nastala chvíle využít poznatky o sobě, které jste nashromáždili během programu, a ukázat budoucím zaměstnavatelům, jak jste skvělí!
Unit 1 Hledání práce: Tipy a triky pro nalezení té správné práce
Unit 2 Hledání práce
Unit 3 Co vás přivede k nabídkám práce
Unit 4 Náměty na zdroje informací o nabídkách práce
Unit 5 Jak rozpoznat pracovní příležitost
Unit 6 Co je to životopis neboli CV?
Unit 7 Co chce personalista vyčíst ze životopisu?
Unit 8 Jak správně sestavit životopis
Unit 9 Co uvést v životopise – jak informace uspořádat
Unit 10 Co do životopisu zahrnout
Unit 11 Položky životopisu
Unit 12 Osobní profily
Unit 13 Psaní životopisu
Unit 14 Ukázka chronologického životopisu
Unit 15 Ukázka funkčního životopisu
Unit 16 Dejme se do psaní!
Unit 17 Motivační dopis
Unit 18 Tipy pro psaní dopisů
Unit 19 Osnova motivačního dopisu: adresy, datum, oslovení a nadpis
Unit 20 Význam motivačního dopisu
Unit 21 Zásady motivačního dopisu
Unit 22 Ověření dopisem, emailem nebo telefonem
Unit 23 Tipy pro pracovní pohovor
Unit 24 Pracovní pohovor: nácvik
Unit 25 Získání skvělé práce
Unit 26 Slaďování práce a osobního života
Unit 27 Hodně štěstí a ať se daří
Module 4 Finanční plánování (volitelné)
Tvorba rozpočtu
Unit 1 Tvorba rozpočtu
Unit 2 Jak uvažujete o penězích
Unit 3 Mýty o penězích
Unit 4 Tabulka pro osobní rozpočet